+90 (380) 537 55 42

İÇ ORTAM KİRLETİCİLERİ

Hava, insanların en önemli ihtiyaçlarından birisidir. İnsan, günlerce aç susuz durabildiği halde nefes almadan birkaç dakikadan fazla duramaz. Yetişkin bir insanın yaşamını sürdürebilmesi için günde yaklaşık 15 kg havaya ihtiyacı olduğu yapılan araştırmalarla tespit edilmiştir. İnsanlar için bu kadar önemli olan havanın, sağlıklı ve temiz olması gerekir.

Ofis, konut gibi endüstriyel olmayan iç ortamdaki kirleticilerin kaynağı, dış ortam havası olabileceği gibi, iç ortamdaki birçok malzeme de olabilir. Halı, ahşap mobilya döşemeleri, bakım ürünleri, perdeler, temizlik malzemeleri vb. birçok malzeme, iç ortam kirleticileri arasında sıralanabilir. Ancak en önemli faktör, insandır. İnsanlar nefes alırken oksijeni tüketir ve ortama CO2 (karbondioksit) verir. CO2 (karbondioksit), iç hava kalitesini kontrol kriterleri arasında önemli bir iç hava kirleticisidir.

Normalde, atmosfer havasının hacimsel olarak %0.03’ü CO2’dir. Dış ortam havasında bulunan CO2 değeri; çevresel özelliklere göre 300 ppm ile 500 ppm arasında değişmektedir. Buna karşılık iç ortamda bulunması kabul edilebilen CO2 seviyesi, Pettenkofer Sayısı olarak da bilinen değer olan  1.000 ppm değeridir. Aslında CO2 zehirli bir gaz değildir, fakat miktarı çok arttığında, oksijenin yerini alacağından,  oksijensizlikten  boğulma   tehlikesi ile karşı karşıya kalınabilir.  Konsantrasyon  değeri   15.000 ppm’i geçtiğinde, nefes daralması, 30.000 ppm’i geçtiğinde kas ağrıları, bayılma ve ölüm riski gibi tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Karbondioksit miktarının insan vücuduna etkileri ile ilgili bir skala, aşağıda Şekil-1’de görülmektedir.

 

İnsanlar nefes alıp verirken iç ortama CO2 verirler. Normal bir iş ile uğraşan bir insan, saate 20 litre (0.02 m3) CO2 üretir.

Bu yüzden iç ortamda havalandırma yapılmazsa; mahal içerisinde bulunan insan sayısı artıkça CO2 konsantrasyonu artar. İnsanlardan mahal havasına aktarılan CO2 gazı miktarı, meşguliyet durumlarına göre değişmektedir. Bu değerler Tablo-1’de görülmektedir.

 

Tablo-1. İnsanların Meşguliyet Durumlarına Göre Havaya Verilen CO2 Miktarları

Size Nasıl Yardımcı Olabilirim ?
Akınlar Mah. Küçük Sanayi Sitesi 2595.Cd.B Blok No:33/A-DÜZCE
+90 (380) 537 55 42
+90 (532) 788 61 09
Bütün hakları saklıdır © Copyrighted Tokbilişim